s.v. Trifonius

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Als HAN investeren we in onderwijs en onderzoek. Vanuit de campussen in Arnhem en in Nijmegen verzorgt de HAN voor ongeveer 31.000 studenten meer dan 80 bachelor- en masteropleidingen. De synergie tussen onderwijs, beroepenveld, onderzoek en maatschappij is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Voor meer informatie kunt u terecht op de website.