4People

4People kent 2 businessunits: “Bouw, Infra & Milieu” en “Engineering”. We brengen projecten van organisaties op het gewenste niveau. Tijdelijk of uiteindelijk voor vast. Met professionals op hbo- werk en denk niveau.
We hanteren 2 instrumenten: projectdetachering en voor zware (technische) managementfuncties recruitment. Bovendien kunnen we gerenommeerde kennispartners inzetten. Daardoor hebben we zelfs op zeer specialistische opdrachten een snel en adequaat antwoord.
Door ons specialisme in techniek en algemeen (technisch) management, hebben we voor carrièremakers de meest uitdagende functies en opdrachten in hun vakgebied. Klik hier voor meer informatie.