Vertrouwenspersonen

De laatste maanden is er veel in het nieuws over grensoverschrijdend gedrag binnen bedrijven. Dit kan gaan over pesten, mishandeling, seksuele intimidatie, etc. Het is al langer een probleem binnen werk- en/of privésfeer en steeds meer van deze verhalen komen tegenwoordig aan het licht. Bij veel van deze personen die iets soortgelijks hebben meegemaakt, bekruipt het gevoel van opgekropte emotie of woede.

Steeds meer bedrijven en organisaties voeren een beleid in om dit soort grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken en hopelijk zo veel mogelijk te kunnen voorkomen. Ook wij als studievereniging zijn hiermee bezig. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt in de vereniging en bieden daarom ook hulp voor studenten die iets naars hebben meegemaakt. Dit is de reden dat wij twee vertrouwenspersonen hebben aangesteld binnen de vereniging die naar je willen luisteren en je graag willen helpen.

Hieronder zijn de contactgegevens van de twee vertrouwenspersonen te vinden:

Julot Hoitink

vertrouwenspersoon@svtrifonius.nl

Mijn naam is Julot Hoitink. Ik zit in het eerste jaar van Bouwkunde.
Voorheen heb ik Media en Ruimtelijk vormgeving gestudeerd en in mijn vrije tijd run ik mijn eigen ontwerpbureau.

Door mijn eigen ervaringen weet ik dat het fijn is als je bij iemand terecht kan binnen de vereniging. Daarom wilde ik graag een aanspreekpunt worden zodat leden zich vrij kunnen uiten over persoonlijke verhalen.

Hossein Hadi
vertrouwenspersoon2@svtrifonius.nl

Mijn naam is Hossein Hadi, en ik studeer bouwkunde aan de HAN

Soms kan je me vinden bij lokaal’99 sinds ik wel hier en daar van een biertje houd. Verder zijn tekenen en koken dingen die ik graag in mijn vrije tijd doe.

Ik ben een vertrouwenspersoon geworden omdat ik weet dat er van alles tijdens je studie kan gebeuren waardoor je minder fijn door je studie heen gaat. Het helpen van studenten zodat ze met meer plezier naar school gaan is één van mijn doelen en hopelijk kan ik jou ook daarbij helpen.

Ga jij liever naar een gecertificeerd vertrouwenspersoon van de HAN? Dan kun je via onderstaande link bij hun contactgegevens komen.

https://www1.han.nl/insite/studenten/hulp-ondersteuning-training/ongewenst-gedrag-huiselijk-geweld/vertrouwenspersonen/#vertrouwenspersonen-campus-arnhem