s.v. Trifonius

Uitkraging

Wij als commissie Uitkraging zullen ons dit jaar bezig houden met het uitwerken van (innovatieve) ideeën. Hiermee zullen wij enerzijds het bestuur te ondersteunen en anderzijds heel s.v. Trifonius naar een hoger niveau te tillen binnen de driehoek student, het instituut en het bedrijfsleven. Ideeën kunnen vanuit alle richtingen bij ons ingediend worden. Wij zullen deze in overleg met het bestuur beoordelen op relevantie en vervolgens uitwerken. Voor elk plan wordt een commissielid als uitvoerder aangesteld welke minimaal ondersteund wordt door één ander commissielid. Wanneer er meer mankracht nodig is voor het uitvoeren van een plan, zullen wij beroep doen op enthousiaste algemeen leden of leden uit andere commissies. Daarnaast zullen wij als commissie bij het uitwerken van de ideeën ook zo veel als mogelijk gebruik maken van de kennis en ervaring die er is bij het Senaat en onze oud-leden.

Dus heeft u ideeën of wilt u ons een keer ondersteunen? Mail naar uitkraging@svtrifonius.nl !

Wij gaan voor een mooi s.v. Trifonius jaar en hopen de vereniging naar een nog hoger niveau te tillen.

Commissie Uitkraging bestaat uit:

  • Nils Ordelmans, Bouwkunde ‘18-‘19 (Voorzitter)
  • Tim van Beerendonk, Civiele Techniek ‘17-‘18 (Vice Voorzitter)
  • Kees Tump, Civiele Techniek ‘18-‘19
  • Britt Voesten, Bouwkunde ‘18-‘19
  • Krisje de Bock, Bouwkunde ‘17-‘18
  • Niels Lazeroms, Civiele Techniek ‘16-‘17
  • Robin Janssen, Bouwkunde ‘20-‘21
  • Jorieke de Haas, Bouwkunde ‘19-‘20