Commissies

Alle commissies zijn vernoemd naar termen uit de mechanica en constructieleer. Hieronder een overzicht van alle termen en wat deze commissies inhouden. Klik voor meer informatie over de commissie op de desbetreffende link.

Doorzakking: ”Feestcommissie”

“Vervorming van een frame of van dragende onderdelen onder belasting.”

Impuls: ”Eerstejaarscommissie”

“De impuls is het product van de scalaire grootheid massa en de vectoriële grootheid snelheid. De impuls is dus ook een vectorgrootheid, met dezelfde richting als de snelheid.”

Interne Krachten: “Activiteitencommissie”

“Een kracht is een natuurkundige grootheid die, uitgeoefend op een lichaam, daarin een spanning of druk doet ontstaan, of die het lichaam van beweging doet veranderen, doet versnellen. Door de werking van een kracht kan arbeid verricht worden.”

Kruip: ”Afstudeerreiscommissie”

“Kruip is de blijvende vervorming van een materiaal dat gedurende langere tijd met een spanning (trekkracht, drukkracht, buiging) belast is. Kruip is doorgaans een ongewenst verschijnsel, en kan een beperkende factor zijn voor de levensduur van een object.”

Moment: ”PR-Commissie”

 “Krachtmoment, of simpelweg moment  is in de mechanica en constructieleer een maat voor het rotatie-effect van een kracht”

Overspannend: ”Bestuur”

“Een overspanning is de ruimte die door een dragend constructiedeel wordt overbrugd”

Resultante: ”Diploma-uitreikingcommissie”

“De grootte en richting van de resultante van twee krachten kan worden berekend als de som van de vectoren”

Traagheid: ”Sportcommissie”

“Het (massa)traagheidsmoment geeft de mate van verzet tegen verandering van draaisnelheid van een lichaam met een zekere massa.”

Wobble: ”Introductiecommissie”

“De wrijving in de voorspankanalen bij voorspannen met nagerekte elementen. Door het spannen van het voorspanstaal zal wrijving ontstaan tussen de kabel en het voorspankanaal, het zogenaamde wobble-effect.”

Schuif: ”Sponsorcommissie”

“Schuif is in de natuurkunde een wijze van deformatie waarbij in een materiaal verschillende lagen over elkaar schuiven als gevolg van schuifspanning.”

Uitkraging: “Innovatiecommissie”

“Uitkragen is het geleidelijk, overstekend uitmetselen van steenlagen om een muurverzwaring of uitspringend bouwdeel te ondersteunen.”

Zwaartepunt: “Lustrumcommissie”

“Het zwaartepunt van een object is het punt ten opzichte waarvan de massa van dat object in evenwicht is.”