Studie-events

Het duurzaamheids-studentenplatform AGREEn organiseert dinsdag 7 juni het kick-off evenement voor RU en HAN studenten. Het doel van de avond en van AGREEn is om de studenten uit Nijmegen, te inspireren bij te dragen aan én te floreren in een duurzame wereld. Op de avond staat dan ook de vraag van de stad Nijmegen en Power 2 Nijmegen centraal:

“Hoe kan Nijmegen energieneutraal worden in 2045?”

Maar in het bijzonder: Hoe kan de unieke schakel van deze groene studentenstad, de Nijmeegse student, bijdragen aan de duurzame droomstad, een energieneutraal Nijmegen?

Geïnspireerd door een verhaal van Maurits Groen, zullen de studenten van een diversiteit aan achtergronden samen aan de slag gaan om problemen én oplossingen te bedenken voor een energieneutraal Nijmegen. Dit met muziek, bbq, beamers,overhead projectors, flipovers, post its én onder begeleiding van experts en PhD’s van verschillende vakgebieden; in de loods van De Houtwerf.

Wil je meer informatie zoals het programma of wil jij je aanmelden stuur dan een mail naar overspannend@svtrifonius.nl

Wat: Proefsessie Fabrikaat
Wie: Studenten met interesse in architectuur
Wanneer: Woensdagmiddag van 15.00-17.00
Waar: Honigcomplex Nijmegen
Kosten: Nee

Welke ideeën heb jij over de toekomst van wonen en werken? Hoe ziet jouw ideale woon- of werkruimte er uit?

Fabrikaat richt zich op die mensen die verder denken en dromen dan de standaard en onderdeel willen zijn van een experiment om echt op een andere manier vorm te geven aan hun leefomgeving. Mensen die op zoek zijn naar nieuwe, tijdelijke, vrijere en meer flexibele vormen van wonen en werken en die vernieuwende ideeën kunnen aandragen met aandacht voor het milieu: duurzaamheid en lowbudget, do-it-yourself.

Deze ideeën kunnen worden aangedragen tijdens de sessies voor kunstobject GR#D, een meerjarig placemaking project dat Fabrikaat in samenwerking met de gemeente Nijmegen organiseert. GR#D is een experiment naar een nieuwe vorm van stad maken op een nu nog braakliggend terrein in de Waalsprong. Dit object is voor tijdelijk gebruik (max. tien jaar) en hierbinnen geven burgers zelf vorm en betekenis aan een leefbare en duurzame omgeving. Het bestaat uit een frame dat doet denken aan het speelgoed Meccano. Mensen bouwen hierin hun zelfontworpen woon-en werkplekken. Daarbij passen ze naar behoefte hun omgeving aan, waardoor het uiterlijk van dit ‘leefbare kunstwerk’ steeds verandert. Het is een eyecatcher voor het gebied; als een pionier zet het aan tot creatie en experiment op de plek waar het nieuwe Nijmegen tot ontwikkeling moet komen.

Wil je meedenken?
De sessies voor GR#D bieden de mogelijkheid om zelf werk-, woon- of leefruimte te ontwerpen binnen het staketsel van GR#D. Het object zal daadwerkelijk gerealiseerd worden in de Broodkorf (een wijk in Lent/ Nijmegen-Noord). Studenten krijgen hiermee de kans om hun kennis en kunde te vergroten, buiten hun academische kader toe te passen, gelijkgestemden te ontmoeten, in aanraking te komen met nieuwe mensen en ideeën uit een andere invalshoek (bijvoorbeeld kunstenaars of stedenbouwkundigen), bijdrage te leveren aan een maatschappelijk vraagstuk en om hun eigen woon/werkruimte in te vullen zoals ze zelf zouden willen.

De sessies vinden normaliter plaats op woensdagmiddagen tussen 15:00-17:00 bij Fabrikaat in het Kartonnen Huis op het Honigcomplex te Nijmegen, maar het is mogelijk om in overleg een andere dag en tijd vast te leggen. Tijdens een sessie wordt er hardop nagedacht over het nieuwe stad maken en de mogelijke invullingen in GR#D door deelnemers. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Ben jij enthousiast?
Wil jij je aanmelden voor deze dag?
Mail dan naar; overspannend@svtrifonius.nl