Commissaris Schoolzaken

Mijn naam is Emma Holl en ik ben een derdejaars bouwkunde student met de afstudeerrichting
constructie. Binnen de vereniging heb ik de afgelopen twee jaar ervaring opgedaan als lid van de
commissies Wobble en Resultante.
Als Commissaris Schoolzaken zal ik aankomend jaar het aanspreekpunt zijn vanuit school en zal ik mij
bezighouden met schoolgerelateerde zaken zoals de bijlessen, cursussen, open dagen etc. Ik wil me
ook bezighouden met de medezeggenschap van de studenten. Daarom zit ik aankomend jaar ook bij
de Opleidingscommissie en bij de Centrale Medezeggenschapsraad van de HAN.
Ik heb heel veel zin in dit jaar en ik hoop dat jullie dat ook hebben.