Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden s.v. Trifonius

Voor een gezellige gemoedelijke sfeer binnen s.v. Trifonius, heeft het bestuur 2023-2024, een veertiental voorwaarden opgesteld voor Trifonius activiteiten. De algemene voorwaarden dienen ervoor om afspraken tussen organisatie en deelnemer van een activiteit zo helder mogelijk in kaart te brengen en vast te leggen. Als deelnemer en organisatie van een activiteit ga je automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden.

De algemene voorwaarden van s.v. Trifonius:

waarden van s.v. Trifonius en, indien van toepassing, de algemene voorwaarden van een betrokken externe partij te allen tijde te honoreren.

 1. Deelnemers dienen de algemene voorwaarden van s.v. Trifonius en, indien van toepassing, de algemene voorwaarden van een betrokken externe partij te allen tijde te honoreren.
 2. Deelnemers dienen de wetgeving van de betreffende staat, waarin de activiteit zich plaats vindt, te allen tijde te honoreren.
 3. Deelnemers dienen zich niet schuldig te maken aan: vernieling, discriminatie, agressief of disrespectvol gedrag. Daarnaast zijn deelnemers zelf verantwoordelijk voor de kosten van door hem/haar veroorzaakte vernielingen of boetes.
 4. Het is niet toegestaan onder invloed te zijn van soft- of harddrugs zoals beschreven in de Opiumwet.
 5. De organisatie mag, indien regel 1 t/m 4 worden overtreden, de deelnemer wegsturen van de activiteit.
 6. Als de organisatie een deelnemer wegstuurt wegens overtreding van regel 1 t/m 4 worden eventuele kosten niet vergoed.
 7. De organisatie is verantwoordelijk voor het ordelijk verloop van de activiteit en is zich bewust van wat er tijdens de activiteit gebeurt. Met andere woorden: Leden* van de organisatie dienen aanspreekbaar en nuchter te zijn.
 8. s.v. Trifonius streeft naar een veilige verkeerssituatie van deelnemers tijdens een activiteit, een te hoog alcoholpromillage zal niet getolereerd worden. De organisatie dient een advies te geven aan de desbetreffende deelnemer(s), mits dat noodzakelijk is en waar nodig worden maatregelen getroffen.
 9. Aan deelnemers onder de 18 jaar wordt door alcoholverstrekkers van s.v. Trifonius geen alcohol verstrekt.
 10. De kaartjes worden gekocht om deel te nemen aan de activiteiten en zijn niet bedoeld om door te verkopen met winst of extra vergoedingen.
 11. s.v. Trifonius maakt foto’s gedurende de activiteiten, deze worden openbaar gemaakt op onze verschillende sociale media pagina’s, denk aan onze Whatsapp groep, instagram en LinkedIn. Deelnemers van de activiteiten gaan akkoord met het openbaar maken van deze foto’s. Willen deelnemers niet op sociale media, dienen zij dit voor de activiteit aan te geven aan het bestuur van s.v. Trifonius.
 12. s.v. Trifonius heeft geen retour policy op de aangekochte producten en kaartjes van activiteiten. s.v. Trifonius stort geen geld terug bij schade van aan gekochte voorwerpen, foutieve bedrukkingen bij gepersonaliseerde kledingstukken mits de fout ligt bij s.v. Trifonius.
 13. De deelnemer en organisatie van de activiteit gaan akkoord met bovenstaande regels.
*Het aantal leden van de organisatie kan per activiteit variëren. De organisatie is hier verantwoordelijk voor.