Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden s.v. Trifonius

Voor een gezellige gemoedelijke sfeer binnen s.v. Trifonius, heeft het bestuur 2019-2020, een veertiental voorwaarden opgesteld voor Trifonius activiteiten. De algemene voorwaarden dienen ervoor om afspraken tussen organisatie en deelnemer van een activiteit zo helder mogelijk in kaart te brengen en vast te leggen. Als deelnemer en organisatie van een activiteit ga je automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden.

De algemene voorwaarden van s.v. Trifonius:

 1. Deelnemers dienen de algemene voorwaarden van s.v. Trifonius en, indien van toepassing, de algemene voorwaarden van een betrokken externe partij te allen tijde te honoreren.
 2. Deelnemers dienen de wetgeving van de betreffende staat, waarin de activiteit zich plaats vindt, te allen tijde te honoreren.
 3. Deelnemers dienen zich niet schuldig te maken aan: vernieling, discriminatie, agressief of disrespectvol gedrag.
 4. Het is niet toegestaan om in het bezit en onder invloed te zijn van soft- of harddrugs zoals beschreven in de Opiumwet.
 5. Bij representatie van de vereniging door middel van kleding en accessoires is het niet toegestaan om soft- of harddrugs te gebruiken.
 6. De organisatie mag, indien regel 1 t/m 5 worden overtreden, de deelnemer wegsturen van de activiteit en/of een verbod geven voor komende activiteiten.
 7. Als de organisatie een deelnemer wegstuurt wegens overtreding van regel 1 t/m 4 worden eventuele kosten niet vergoed. Daarnaast zijn deelnemers zelf verantwoordelijk voor de kosten van door hem/haar veroorzaakte vernielingen of boetes.
 8. De organisatie is verantwoordelijk voor het ordelijk verloop van de activiteit en is zich bewust van wat er tijdens de activiteit gebeurt. Met andere woorden: Leden* van de organisatie dienen aanspreekbaar en nuchter te zijn.
 9. s.v. Trifonius streeft naar het voorkomen van onveilige deelname aan het verkeer, van deelnemers van activiteiten, wegens een te hoog alcoholpromillage. De organisatie dient een advies te geven aan de desbetreffende deelnemer(s), mits dat noodzakelijk is en waar nodig worden maatregelen getroffen.
 10. Aan deelnemers onder de 18 jaar wordt door alcoholverstrekkers van s.v. Trifonius geen alcohol verstrekt.
 11. De kaartjes worden gekocht om deel te nemen aan de activiteiten en zijn niet bedoeld om door te verkopen met winst of extra vergoedingen.
 12. s.v. Trifonius heeft geen retour policy op de aangekochte producten.
 13. De foto’s die gemaakt worden mogen op social media komen. Deelnemers die niet op social media willen komen dienen dit zelf aan te geven aan s.v. Trifonius.
 14. De deelnemer en organisatie van de activiteit gaan akkoord met bovenstaande regels.
*Het aantal leden van de organisatie kan per activiteit variëren. De organisatie is hier verantwoordelijk voor.